365/14 Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (+84) 838060066 - Hotline: (+84) 937-289848 info@thinhloc.com
80056321444809832QLTN-TMVN-201520-DomainLifeCycle-TT24

Vòng đời của tên miền .VN (cập nhật 10/10/2015)

Thông tư mới VNNIC áp dụng từ 10/10/2015 Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền. Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tền miền đã được đăng ký. Gia…