365/14 Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (+84) 838060066 - Hotline: (+84) 937-289848 info@thinhloc.com

Gia công phần mềm

images7

Thịnh Lộc là một nhóm phát triển phần mềm chất lượng để cung cấp cho các đối tác của chúng tôi với các dịch vụ gia công phần mềm hiệu quả nhất. Lợi ích của đối tác khi làm việc với chúng tôi luôn được đảm bảo.outsourcing


Công nghệ

Chúng tôi làm phát triển phần mềm cho tất cả các công nghệ lớn (Web, Desktop, Mobile, Middleware và Backend), bao gồm: Java / EE, Net / C #, Oracle, MySQL, PHP, và nhiều công nghệ khác.


Lĩnh vực họat động
Chúng tôi cung cấp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm: Giáo dục, khách sạn, và nhiều ngành khác.