365/14 Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (+84) 838060066 - Hotline: (+84) 937-289848 info@thinhloc.com

Lập trình mobile

mobile-programing

Phát triển ứng dụng di động
Phát triển ứng dụng di động là việc phát triển các ứng dụng cho các thiết bị cầm tay công suất thấp, chẳng hạn như thiết bị điện tử hỗ trợ cá nhân hoặc điện thoại di động.

Thịnh Lộc thiết kế và phát triển ứng dụng di động cho các nền tảng: iOS (iPhone, iPad và iPod Touch), Android. Ứng dụng di động có thể được phát triển để làm việc độc lập hoặc tích hợp website hiện có.